5996 Sayılı Kanun Değişikliği
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17.02.2015 tarih ve 29270 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
5996 Sayılı Kanun Değişikliği