Arı Sütü Çalıştayı

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği koordinasyonunda, üreticilerimizin katılım sağladığı Arı Sütü Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Çalıştay da arı sütü üreticilerimizin üretim potansiyeli, üretimde yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde durularak arı sütü üretimi konusunda nihai hedefler birlikte oluşturulmuştur.

Ziya ŞAHİN

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği

Yönetim Kurulu Başkanı