2016 Yılı Hayvancılık Desteklemeleri Tebliği

2016 Yılı Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği 24 Haziran 2016 tarih ve 29752 sayılı Resmi Gazete’de 2016/26 tebliğ numarasıyla yayımlanmıştır. Başvurular 22 Temmuz 2016 günü sona erecektir. Mağduriyet yaşanmaması için başvurularınızı son günlere bırakmayınız.

2016 Yılı Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (2016/26)

Başvuru tarihleri:
13 Haziran – 22 Temmuz

Tespit tarihleri:
Sabit arıcılar için: 13 Haziran – 7 Ekim
Gezginci arıcılar için: 13 Haziran – 2 Eylül

Askı tarihleri:
17 Ekim – 28 Ekim