2017 Yılı Hayvancılık Desteklemeleri

“2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı” 18 Ağustos 2017 tarihli ve 30158 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer’de yayımlanmıştır. Arılı kovan desteklemesi 10 TL/kovan, gen kaynağı kapsamında arı koruma 40 TL/kovan olarak belirlenmiştir. Önceki yıllardan farklı olarak 15 TL/adet  ana arı desteği ve 40 TL/adet damızlık ana arı desteği eklenmiştir. Başvurular Uygulama Tebliği’nin yayınlanmasından sonra başlayacaktır.

2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı