Arıcılık Hibe Desteklemesi Resmi Gazetede Yayınlandı

Değerli Arıcılarımız
Arıcılık makine, alet, ekipman yanında Arıcı Barakası da HİBE DESTEK kapsamına alınarak Resmi Gazetede yayınlandı
“Hayvancılık Yatırımları Desteklenmesine İlişkin Karar” Resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Gezginci Arıcılarımızın beklentileri doğrultusunda, TAB olarak Bakanlık nezdinde ısrarcı çalışmalarımız neticesinde; Arıcılık makine, alet, ekipman yanında “Arıcı Barakası” hibe destek kapsamına alınmıştır.
Uygulama Rehberi ayrıca yayımlanacak olup, bilgilerinize sunarız.