Arıcılık Sektöründe Yeni ve Önemli Projeler

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği yeni ve özgün proje bazlı çalışmalarında devam etmektedir. TAB tarafından  hazırlanan  iki adet yeni proje arıcılık sektörüne ciddi katkılar sağlayacaktır.  Arıcılığı daha profesyonel ve verim odaklı yapmak adına geliştirilen bu projeler yürürlüğe girdiği an itibari ile sektörde hissedilir etkiler yapacaktır.

“Arı Sütü! Ana Sütü!”  ve  “Görsel – Uygulama Arılığı” Projesi TAB tarafından hazırlanarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na sunulmuştur. İlk değerlendirmede verimli bulunarak resmi başvurusu Bakanlıkça kabul edilen proje resmi süreci başlamış bulunmaktadır.

“Arı Sütü! Ana Sütü!”   projesinin amacı arılıklarında, yöre arıcılarına, ürün çeşitliliği temelinde gelirlerini artırabilmeleri için, asıl olarak kadınların üretim sürecine katılımlarını ve hane gelirine katkılarını geliştirme adına, karı koca arıcıların birlikte katılacakları ana arı ve arı sütü üretimi eğitimleri vermek. Ve bu üretimi başlatabilmeleri için gerekli ekipman desteğini sağlamaktır.

Proje gerekçesi ise; Arıcılığımız ata mesleği olmaktan çıkamadığı içindir ki, daha hala atalarımızdan gördüğümüz yöntemlerle arıcılık yapılmaktadır. İşletmeler kendilerini yenilemekten kaçınmaktadırlar. Yıllardır farklı eğitim modelleri denenmesine rağmen atalarımızdan gördüğümüz üretim şekillerinde daha hala ısrar edilmektedir. Sadece bir tek ürün çeşitliliği ile çalışmak işletme giderlerimizi karşılamaktan öteye gitmediği görülmesine rağmen ısrarla bal üretimine devam edilmektedir. Bu hali ile işletme maliyetlerimiz düşürülemediği içindir ki, bal maliyetlerimiz yüksek ve rekabet gücümüz yoktur. Bu noktadan hareket ile yurt dışında balımızın kalitesinin yanında fiyatı ile rekabet edebilmenin temel koşulu, işletme maliyetlerimizin düşürülmesinden geçmektedir. Bu neden ile arıcılık işletmelerimizde balın dışında Arı Sütü, polen ve Propolis gibi diğer ürünleri üretilmesini önemsemeliyiz.

Diğer yandan yılda binlerce dolar tutarında döviz arı sütü ve polen için ödenmektedir. Bu denli zengin floral kaynağı olan bir ülke için arıcılık sektörünü arı sütü üretimine kanalize etmemek bizlerin zafiyetleri olarak karşımızda durmaktadır.

Görsel – Uygulama Arılığı” projesi ile ise hızlı artan nüfusumuzun gıda güvenliğini esas alan bal ve arı ürünlerini tüketebilmelerini, arıcılarımızın gelirlerini artırarak hayat şartlarının yükseltilmesi, tarıma dayalı sanayinin ihtiyaçlarının karşılanması, kısa ve orta vadeli ihracat bağlantılarının garanti edilmesi için arıcılıkta üretimin artırılması amaçlanmaktadır.  Bu amaçlara da  ancak arıcılığa, teknik bilgileri ve gelişen dünya normlarındaki uygulamaları, sahaya yansıtmak ve arıcılarımıza  empoze etmek ile ulaşılabilecektir. Ayrıca; tüketicilerimizin güvenli gıda tüketmeleri için arzu ettikleri arı ürünlerinin üretiminden tüketimine kadar  tüm safhalarını göstermek , onları bilgilendirmek ve bilinçli tüketici toplumu oluşturmak  projemizin amaçlarındandır.

Projelerimiz yürürlüğe girdiği andan itibaren duyurusu  yapılacaktır. Tüm vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun.