Arılı Kovan Destekleme Başvuruları Devam Ediyor

Bilindiği üzere Bakanlığımız tarafından 2008 yılından itibaren Arılı Kovan, 2018 yılından itibaren Damızlık Ana Arı Destekleme çalışmaları yürütülmektedir.

Bu kapsamda 2020 yılı desteklemelerinin yürütülmesinde esas teşkil eden Cumhurbaşkanı Kararı ve uygulama esaslarının belirleneceği tebliğ çalışmaları sürdürülmektedir.

Bu nedenle; 2020 yılı Arılı Kovan Destekleme ve Damızlık Ana Arı uygulama esaslarının belirleneceği tebliğ yayımlanıncaya kadar desteklemeye yönelik iş ve işlemlerin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla;

Arılı Kovan Desteklemeleri Başvuru İşlemleri Hk. (2020 yılı )

 Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, yetiştirici/üretici örgütüne üye ve işletmesinde en az otuz arılı kovan bulunan arıcılardan destekleme başvurusu alınması,

 Arıcılar, bağlı bulundukları birliklere başvurarak AKS’den alınan destekleme başvuru dilekçesini, üyesi oldukları yetiştirici/üretici örgütüne bilgilerin doğruluğunu beyan ederek onaylatmaları,

 Arılı kovan sayısının AKS ile uyumlu olmasından arıcının sorumlu olduğunun bilinmesi, AKS’de kayıtlı aktif arılı kovan sayısından fazlası için destekleme talebinde bulunmamaları,

 Arıcılar, onaylı başvuru dilekçesi ile arılarının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne 30/10/2020 tarihine kadar başvurmaları,

 Destekleme başvurusu yapılan arılı kovanların AKS’deki kayıtları esas alınarak il/ilçe müdürlükleri tarafından 27/11/2020 tarihine kadar en az 2 personel tarafından arılıkta tespitlerinin yapılması,

 Tespit sonucunda arılıkta tespit edilen arılı kovan sayısı, AKS’deki sayıdan fazla olması veya kovanların plakalarının farklı olması durumunda AKS verilerinin esas alınması,

 Tespit edilen arılı kovan sayısının AKS’deki sayıdan eksik olması durumunda tespit sayısının esas alınması,

 Gezginci arıcılık yapanların tespitleri, gezginci olarak gittikleri il/ilçe müdürlükleri tarafından yapılması,

 Hazırlanan tespit tutanaklarının kayıtlı olunan il müdürlüğüne gönderilmesi,

 Arı nakil ve konaklama işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmamış olan gezginci arıcıların tespit ve destekleme işlemlerinin yapılmaması,

Damızlık Ana Arı Desteklemeleri Başvuru İşlemleri Hk. (2020 yılı )

 Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, yetiştirici/üretici örgütüne üye arıcılardan damızlık ana arı destekleme başvurusu alınması,

 Damızlık ana arılar, arıcılar tarafından Bakanlıktan üretim izni alan Damızlık Ana Arı Üretim işletmelerinden satın alınmış ve arı kolonisine uygulanmış olması,

 Damızlık ana arılar, 2020 yılı için belirlenmiş renk ile işaretli ve etiketle numaralandırılmış, nakliye kafeslerinde üreten işletmenin numarasının bulunması,

 Damızlık ana arılar, üreticileri tarafından satış belgesi ile belgelendirilmiş ve satış belge bilgileri AKS’ye girilmiş olması (Bayi tarafından kesilen faturalar kabul edilmez),

 Satış belgesinde; damızlık ana arı üretim izin işletme numarası, alıcının adı soyadı/unvanı, adresi, TCKN/VKN, damızlık ana arı sayısı, fiyatı, tarihinin belirlenmesi,

 Damızlık ana arı desteklemesinden işletmedeki aktif kovan sayısının en fazla %5’i kadarı için yararlandırılması, Bu sayı toplamda da yirmi adedi geçememesi,

 Damızlık ana arı üreten işletmelerin desteklemeden yararlandırılmaması,

 Arıcılar, üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütünden aldıkları dilekçeye, satış belgesinin aslını da ekleyerek en geç 30/10/2020 tarihine kadar arılığının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne başvurması,

 Destekleme başvurusu yapılan damızlık ana arı AKS’deki kayıtları esas alınarak il/ilçe müdürlükleri tarafından 27/11/2020 tarihine kadar en az 2 personel tarafından arılıkta tespitlerinin yapılması, tespitlerde damızlık ana arılar renk işareti ve numarası yönünden kontrol edilmesi,

 Gezginci arıcılık yapanların tespitleri, gezginci olarak gittikleri il/ilçe müdürlükleri tarafından yapılması,

 Hazırlanan tespit tutanakları kayıtlı olduğu il müdürlüğüne gönderilmesi,

 Arı nakil ve konaklama işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmamış olan gezginci arıcıların tespit işleminin yapılmaması,

Desteklemelere ait iş ve işlemlerin aksatılmadan yürütülmesi ile birlikte Pandemi niteliği kazanan Korona virüs ile (COVID-19) etkin mücadele yapılabilmesi için İl Birliğiniz ve İl/İlçe Müdürlüğü personellerinin gerekli tedbirleri alarak işlemlerin yürütülmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, yayımlanacak Cumhurbaşkanı Kararı ve Uygulama Esasları Tebliğinde destekleme işlemlerine yönelik Çalışma Takvimi (Başvuru, Tespit, Askı, İcmal işlemleri vb.) detaylı olarak açıklanacaktır.

Yukarıda belirtilen hususların birliklerce üyelerinin, il müdürlüklerince destekleme işlemleri yapan il/ilçe Müdürlüğü personellerinin bilgilendirilmeleri, ödemeye esas icmallerin yayımlanacak olan Cumhurbaşkanı Kararı ve Uygulama Esasları doğrultusunda düzenlenmesi kaydıyla çalışmaların yürütülmesini rica ederim.