Bal İhtisas Alt Komisyonu Toplantısı

19/07/2017 tarihinde GTHB Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünde Bal İhtisas Alt Komisyonu toplantısı gerçekleştirilmiştir.  Toplantıda arı ürünleri hakkında önemli kararlar alınmıştır. Uzun zamandır Genel Müdürlüğümüzden talep etmekte olduğumuz bal dışındaki diğer arı ürünlerinin mevzuat çalışmaları bu toplantı ile resmi olarak başlamış ve mevzuat çalışmaları için üniversitelerimizden 3 farklı çalışma grubu oluşturulmuştur.