Çukurova Bölgesinde Yaşanan Arı Ölümleri

Çukurova Bölgesinde 4-5 yıldır yaşanmakta olan yoğun arı ölümleri bu yıl da görülmeye başlanmış ve çok sayıda arı kaybı yaşanmıştır. TAB, şikayetlerin ulaşmaya başladığı ilk günden itibaren, bölge il birliklerinin katkısıyla konuyu yakından takip etmektedir. TAB tarafından 16.02.2017 tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na yazılı ve sözlü başvurular yapılmış, hemen akabinde 28.02.2017 tarihinde Adana’da, bölge sorumlularının ve konu uzmanlarının katılımıyla bir toplantı değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya TAB adına Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ekici ve danışmanlık yapmak üzere Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Hasan Hüseyin Oruç katılmışlardır. Toplantı sonrası yapılan bölge incelemesinde ölü arılardan numuneler alınmış ve Pendik Veteriner Kontrol Laboratuvarına analiz için gönderilmiştir. Sonuçlar çıktıktan sonra danışman hocaların yardımıyla bir rapor hazırlanacak, bir çözüm yolu bulabilmek adına bu rapor gerekli makamlara ulaştırılacak ve web sitemizden de yayınlanacaktır.

16.02.2017 tarihli başvurumuza, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından 07.03.2017 tarihli gelen cevaba buradan ulaşabilirsiniz.