TARSİM’in 2021 Yılı Uygulayacağı Oranlar Resmi Gazete’de

TARIM SİGORTALARI HAVUZU (TARSİM) TARAFINDAN 2021 YILINDA KAPSAMA ALINACAK RİSKLER, ÜRÜNLER VE BÖLGELER İLE PRİM DESTEĞİ ORANLARINA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANI KARARI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı 3205 numaralı Cumhurbaşkanı Karar’ının üst yazısında; “Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2021 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler İle Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar’ın yürürlüğe konulmasına; 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunun 12 ve 13. Maddeleri ile 5488 sayılı Tarım Kanununun 19’uncu maddesi gereğince karar verilmiştir” denildi.

KARARIN ARICILARIMIZI İLGİLENDİREN KISMI

Kararda 1. Maddenin 9. Kısmında;

Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı plakalı kovanlar için; Fırtına, Hortum, Yangın, Heyelan, Deprem, Sel ve Su baskını, Taşıt çarpması, Nakliye ile Hayvan saldırısı riskleri; İlgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, tarım sigortaları tarafından teminat altına alınır.

TAB OLARAK NE YAPIYORUZ?

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği olarak Sosyal Sorumluluk Projesi çerçevesinde İl Birliklerimiz kanalıyla, TARSİM Arıcılık Sigortaları kapsamında “Arıcılarımıza %10 İndirimli Sigorta” hizmeti sağladığımızı daha önce duyurmuştuk. Resmi Gazetede yayımlanan bu karar nedeniyle Tarım Sigortası’nın Arıcılarımız açısından ne denli önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyoruz.

TAB

Resmi Gazete Linki: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201125-10.pdf