Ülkesel Arı Islahı Projesi Protokolü İmzalanmıştır

Anadolu, Dünya’da mevcut 27 arı alt türünden 5-6 tanesine, yani dünya arı genetik çeşitliliğinin %22-23’üne sahip olan bir bölgedir. Bu anlamıyla dünyada eşi ve benzeri olmayan yer olarak tanımlanmıştır. Ekolojik yapının sağladığı bir avantajın sonucu oluşan ve tarım kültürüyle bütünleşen bu genetik zenginlik ülkenin sahip olduğu 7,5 milyon koloni varlığı ve 100 bin ton dolayındaki bal üretimi ile dünyada ikinci sırada yer almasından da anlaşılmaktadır.

Tarım Bakanlığı  Ar-Ge Destek Programı kapsamında 2018 yılında Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne  sunulan projelerden ön inceleme ve Uzman Değerlendirmesini geçenler 04-05 Haziran 2018 tarihlerinde yapılan Değerlendirme Kurulu Toplantısında görüşülmüştür. Değerlendirme Kurulunca yapılan değerlendirmeler neticesinde 53 projenin Sekretarya, Daire Başkanlığı, Uzman ve Değerlendirme Kurulu önerileri doğrultusunda kabul edilmesine ve desteklenmesine karar verilmiştir.

Türkiye’de  Bulunan  Bazı Arı (Apis mellifera L.) Irk ve  Genotiplerini  Temsil Eden  Kolonilerin  Orijinal Alanlarında Morfolojik ve Moleküler  Karakterizasyonu  ve Belirli Karakterler Yönünden İyileştirilmesi isimli projemizde bu kapsamdadır.

Bu kapsamda TAGEM ile sözleşme imzalanarak projenin ilk adımı atılmıştır. Yürüteceğimiz Ülkesel Arı Islahı Projesi ile 5 farklı bölgede arılıklar kurulup çalışmalar yapılacak, ve 3-4 yıl gibi bir süre içerisinde bölgelerde, damızlık ana arı ihtiyacını karşılayacak ıslah merkezlerini inşa etmiş olacağız.

Türkiye arıcılığına ve arıcılarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum..

Ziya ŞAHİN

TAB Yönetim Kurulu Başkanı