Arıcılık Destekleme Uygulama Rehberi Yayımlandı

UYGULAMA REHBERİ ÖZET BİLGİLER 

 • Başvuru Niteliği: İşletmesinde kayıtlı 30 ile 500 arılı kovan bulunan, Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS)’ ye en az 3 yıldır kayıtlı olan işletmeler başvuru yapabilecektir. Ayrıca 5996 sayılı kanunla kurulan Arı Yetiştiricileri Birlikleri iktisadi teşekkülleri tüzel kişi olarak başvuru yapabilecektir.
 • Başvuru Adresi: Önce tarimorman.gov.tr – Sonra İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
 • Başvuru Süresi: Uygulama Rehberi yayımlanma günü (23 Aralık 2020) itibariyle 60 gün.
 • Proje Bütçesi: KDV hariç olarak belirlenir. Hibeye esas mal alım tutarının %50’si ile KDV tutarını başvuru sahibi karşılayacaktır.
 • Gider Kalemleri: İnşaat işleri alım giderleri, ekipman ve malzeme alımını kapsamaktadır.
 • Hibeye esas proje tutarı alt limiti 20.000 TL, üst limiti 500.000 TL’dir

3.1.2. Arıcılık ve Arı Ürünlerinin İşlenmesi ve Paketlenmesine Yönelik Yatırımlar

 Başvurular için proje kodu AÜİP olmalıdır. Aksi halde proje başvurusu reddedilir.

 • Bu başlık altında yeni tesislerin yapımı, mevcut tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu konularındaki başvurular kabul edilecektir. Aksi halde proje başvurusu reddedilir.
 • Arıcılık faaliyetleri için yatırımcı başına en az 30 ve en fazla 500 kovan tedariki hibe kapsamındadır.
 • Arıcılık ve arı ürünlerinin başvuru kapsamlarının geliştirilmesi ayrıca şebekeden bağımsız solar fotovoltaik (off-grid) sistemler konusunda proje kabulü yapılacaktır.
 • Küçük ölçekli işletmeler için arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar başlığı altında, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi konusunda proje kabulü yapılacaktır.
 • Arıcılık üretimini geliştirmek isteyen küçük ölçekli çiftçilere ve üretim tesislerine arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesini konusunda ekipman alımı yoluyla destek sağlanacaktır.
 • Arıcılık yatırımları kapsamında,
 • Bal ve diğer arı ürünlerinin üretimine yönelik 30 ile 500 kovan aralığındaki işletmeler,
 • Ana arı üretimine yönelik yatırımlar,

 Bal ve diğer arı ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesine yönelik tesisler desteklenecektir. 

 • Bu konu başlığı altında bal ve arı ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması için müştemilatının inşası, arıcılıkla ilgili ekipman alımı, çiftlik içerisinde balın işlenmesi ve paketlenmesi için işleme ve paketleme hatları satın alınması veya mevcut hatların modernizasyonu, lisanslı üreticiler tarafından ana arıların üretilmesi için yetiştirme istasyonlarının kurulması ve donatılması, işleme ve paketlemeye yönelik tesis kurulumlarında kendi tüketimi için yenilenebilir enerji üretimi amacıyla inşaat işleri ve makine/ekipman alımı harcamaları destek kapsamındadır.
 • Sadece arıcılık için proje başvurusunda bulunan yatırımcı, en az üç yıldır arıcılık kayıt sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge sunmalıdır.
 • Gezici arıcı ve yaylacılar için yapılan başvurularda sabit işletmenin olduğu yerin mülkiyet belgesi istenir. Yaylacılar ve gezginci arıcılar için bitkisel üretim yapma zorunluluğu yoktur.
 • Ayrıca, sadece arıcılık faaliyetleri söz konusu olduğunda, 3 kW’a kadar şebekeden bağımsız (off-grid) sistemli yenilenebilir enerji yatırımları da desteklenmektedir. Bu projeler, arıcılık/bal üretimi yapan işletmelerin göçer faaliyetleri kapsamında kendi enerji taleplerini karşılamak amacıyla 3 kW’a kadar off-grid veya stand-alone sistem kurulumunu içermelidir.
 • Bal ve diğer arı ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması için proje sunan mevcut tesislerin, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine uygun üretim ve kayıt sertifikaları bulunmalıdır. Mevcut tarımsal işletme içinde yeni tesis kurulumunda yukarıda belirtilen sertifikalar nihai ödeme talebinde ibraz edilmelidir.
 • Hibeye esas bütçe kapsamında işletme kapasitesine uygun olmak şartıyla değerlendirilen malzemeler şunlardır:
  • Ana arı malzemeleri,
 • Polen kapanlı yeni kovanlar (boş) ve parçaları,
 • Kovanlar için gerekli aparatlar (Petek yapıştırma makinesi, bal tenekesi, sır alma bıçağı, bal refraktometresi, asit buharlaştırma aparatı, bal mikseri, şapka tipi uçan haşere tuzağı, tekli oksalik asit buharlaştırma aparatı, nano gümüş içerikli malzemeler, çekiçli el demiri, çerçeve tutma aleti, organik asit eldiveni, arıcı pürmüz çakmağı, erkek arı gözü peteği, kabarmış mum peteği, bal mumu eritme makinesi, elektronik kontrollü çit sistemi, bal taşıma sandığı, bal sağım çadırı, çerçeve delme aleti, polen kurutma ve temizleme makinesi)
 • Bal dinlendirme tankları,
 • Arı yemlikleri,
 • Arıcılık elbise ve kıyafetleri,
 • Bal eritme kazanları,
 • Körükler,
 • Bal süzme makinesi, bal dolum ve paketleme makinesi, 200 adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile gezginci arıcılık yapan üreticiler için güneş enerji sistemi, arıcı barakası veya karavanı alımı,
 • 100 adet ve daha fazla sayıda arılı kovana sahip ana arı üretimi yapmak isteyen arıcılara; güneş enerji sistemi, çiftleştirme kovanı veya kutusu (en az 1.000 adet) ve arıcı barakası veya karavanı alımı,
 • Bakanlıktan bombus arısı ön izinli veya izinli bombus arısı yetiştiricileri için, bina yapımı ve tadilatı, raf sistemleri, ilgili alet ve ekipman alımı ile diğer yatırım giderleri.
 • Hibe kapsamında arı kolonisi alımları destek kapsamında değildir. Nihai ödemede yatırımcının son durumunu gösteren Arıcılık Kayıt Sistemine kaydedilmiş kovan ve sayılarını gösterir belge istenir.