Bal Tebliği

“Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği” 27 Temmuz 2012 tarih ve 28366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.