Balkan Arıcılar Birliği Genel Kurulu

BALKAN ARICILAR BİRLİĞİ GENEL KURULU

10 -11 Şubat 2017

Plevne – Bulgaristan

10 -11 Şubat 2017 Tarihlerinde Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğinin de üyesi olduğu Balkan Arıcılar  Birliği  Genel Kurulu Bulgaristan’ın Plevne şehrinde gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurula katılan ülkeler ve Balkan Arıcılar Birliği üye ülkeleri aşağıdaki gibidir.

KATILAN ÜLKELER

1- Arnavutluk

2– Makedonya

3– Türkiye

4– Romanya

5– Sırbistan

6– Bulgaristan

Genel Kurulda Arıcılık sektörüne dair yapılan çalışma ve tespitler sunulmuştur. Bu tespitler ve hazırlanan raporlar doğrultusunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

A-) Arıcılık Sektörüne dair alınan kararlar

1- İklimsel değişikliklerden kaynaklı olarak gerçekleşen Arı Ölümlerinin  önüne geçilmesi

2- Üretimde yaşanan azalmaların önüne geçilmesi için çalışmalar yapmak

3- Arı Beslemede yaşanan sıkıntıların giderilmesi

4- Bal Fiyatlarının üreticinin ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap verir hale getirilmesi

5- Arıcılarımızın bulundukları ülkelerde kendi hükümetlerinden sektöre destek vermelerini sağlamak

6- Pazarlamada yaşanan sorunların Kooperatifler kurmak suretiyle aşılmaya çalışılması

7- Bal adı altında satılan sahte ürünlere karşı mücadelede etkin işbirliği yapılması

8- 45. Apimondia Arıcılık Kongresinde arıcıların sorunlarının yüksek bir sesle dile getirilmesi

9- Arıcıların ve de Arıların Polinasyonun merkezinde olduğu algısını ouşturmak

10- 2019 Yılında yapılacak olan Genel Kurulun Türkiye de yapılması

 

B-) 45. Apimondia Kongresine  Dair Alınan Kararlar ve de Yapılan Çalışmalar

1- 45. Apimondia Kongresi Hazırlıkları kapsamında sunum yapılmıştır

2- 45. Apimondia Kongresi ne Balkan Ülkerleri arıcı birlikleri ve arıcılar yüksek katılım sağlayacaklarını belirtmişlerdir.

3- Apimondia tanıtıcı broşür katalog ve hediyeler tüm katılımcılara hemen Genel Kurulda hem de fuar alanında ziyaretçilere dağıtılarak çalışmalar yapılmıştır

4- Yine tüm katılımcılara Apimondia’ dan beklentilerinin ne olduğu sorularak hazırlıklar kapsamında değerlendirilmeye çalışılmıştır

Tüm bu çalışmalar hem  ülkesel hem de bölgesel anlamda önem arz etmektedir. Bu nedenle ülkemizde var olan sorunların aynı zamanda bölgemizde var olduğunun sorunların ortak ama çözümlerin de ortak olması gerektiği kanaatine varılarak işbirliğine devam edilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda bir daha ki genel Kurul toplantısının Türkiye de yapılmasına karar verilmiştir.