ISO/TC 34/SC19 “Bee Products-Bal Ürünleri” Alt Komitesi Toplantısı

ISO’nun ISO/TC 34/SC 19“Bee Products-Bal Ürünleri” Alt komitesi ve bağlısı çalışma grubu WG1 “Bal” toplantıları 26-29 Haziran 2019 tarihlerinde Paris’te gerçekleştirilmiştir. 8 milyon kovan ve 70.000 arıcı ile Dünya bal üretiminin yaklaşık % 6’sını gerçekleştiren ülkemiz açısından son derece önem taşıyan toplantı gündeminde bal, polen, arı sütü, propolis gibi arı ürünlerinin standard tasarılarına ilişkin konular yer almıştır. Uluslar arası 50 civarında katılımın olduğu toplantıya Türkiye’den bal ürünleri konusunda özel sektör temsilcileri, TAB (Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği) Başkanı Ziya Şahin, A.Ü. Gıda Mühendisliği öğretim üyesi Prof.Dr.Nevzat Artık ve TSE’den Müşavir Dr.Servet Atayeter katılmışlardır.

Türk çam balının uluslararası standardının belirlenmesi konusunda alt komisyonda çalışmaya başlama kararı alınmıştır.

Propolis çalışma komisyonu başkan yardımcılığını ülkemiz yapacaktır.

Polen ve bal çalışma grubunun içinde yer alınmıştır.

Toplantıda, ayrıca 2020 yılı ISO/TC 34/SC 19“Bal ürünleri” Alt Komite toplantısının Türkiye’de TSE’nin ev sahipliği ile yapılması prensip kararı olarak kararlaştırılmıştır.

Dünya pazarlarında sürdürülebilir ve kalıcı olmamız, arı ürünlerimizin dünya standartlarının oluşturulmasına bağlıdır. Bu amaçla bu çalışma ülkemiz arıcılık sektörünün önünü tamamen açacaktır.

Katılım gösterdiğimiz komisyon kararları ülkemiz adına hayırlı olmasını dileriz.

Alınan bu kararlar, ülkemiz arıcılık camiasının dünyada hak ettiği yeri alacağına, ürünlerimizin hak ettiği değerde pazarlanacağına inanıyorum. Dünyada endemik ve ballı ürünlerin potansiyeli bakımından lider bir ülkeyiz. TAB olarak amacımız; Bu nadide ürünlerin bulunduğu coğrafyada arıcılık yapan üreticilerimizin ürettiği ürünlerin dünya pazarında fiyatı ile birlikte yerini almasıdır.

Tüm arıcılık sektörüne hayırlı olmasını dilerim.

Ziya ŞAHİN

TAB Yönetim Kurulu Başkanı