Şeker Fabrikaları Özelleştirme Süreci

Türkşeker’e bağlı 25 fabrikadan Afyonkarahisar, Alpullu, Bor, Burdur, Çorum, Elbistan, Erzincan, Erzurum, Ilgın, Kastamonu, Kırşehir, Muş, Turhal, ve Yozgat Şeker Fabrikaları olmak üzere 14 fabrikanın özelleştirme süreci başlatılmıştır.

Türkşeker’in 2016-2017 döneminde; 1.404.000 ton şeker, 502.000 ton melas ve 3.077.437 ton yaş küspe üretilmiştir. Şekerin %67’si, melasın %64’ü ve yaş küspenin 67’si özelleştirilmek istenen bu fabrikalardan üretilmektedir.

Görüldüğü üzere bu şeker fabrikalarında, Ülkemizin ihtiyacı olan şekerin büyük bir bölümü üretilmektedir. Fabrikalarımız şeker ihtiyacını karşılarken; çiftçimizin geçimini sağlamakta, hem tarlada hem fabrikada binlerce insanımıza istihdam kaynağı sunmaktadır. Kırsal kesimde ayçiçeğine göre 4,4 kat, buğdaya göre 18 kat fazla istihdam oluşturması gözardı edilmemelidir. Şeker fabrikaları aynı zamanda hayvan yetiştiriciliğinde önemli bir girdi olan melas ve küspe sağlamaktadır. Tüm bu nedenlerden dolayı şeker pancarı stratejik bir üründür ve özel sektörün elinde kaderine terk edilmemelidir. Devlet elinde tutulması zorunlu kurumlardır.

Şeker pancarı şekerine alternatif olarak kullanılabilecek ilk akla gelen ürün nişasta bazlı şekerlerdir (NBŞ). Şeker pancarından elde edilen şeker, eşit oranlarda glikoz ve früktozun birleşiminden oluşan ve sakaroz olarak adlandırılan doğal bir şekerdir. Nişasta bazlı şeker ise genelde mısır nişastasının, kimyasal ve enzimatik hidroliz teknikleri kullanılarak üretilen sakkaroza alternatif sıvı bir tatlandırıcıdır

NBŞ’ler gıda ürünlerinde üretim aşamasında teknolojik açıdan üstünlükler kazandırsa, lezzet ve tüketim kalitesini artırsa da, bir takım olumsuz yönleri de bulunmaktadır. Özellikle fruktoz içeriği fazla olan şuruplar daha az insülin salgılanmasına neden olduğu için doyma hissini etkilemektedir. Ayrıca insülin salgısının düşük olması şekerin kanda uzun süre yüksek miktarlarda kalmasına neden olmaktadır.

Gelecekte artacak insan nüfusu ve piyasada ki dengesizlik göz önünde bulundurulursa,  doğal şekeri elde edebileceğimiz Şeker Fabrikalarımızın özelleştirilmemesi, aksine Devlet elinde tutulup üretimi arttıracak politikalar geliştirilmesi gelecek nesillere olan borcumuzdur.

 

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği

Yönetim Kurulu