TAB 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Bilindiği üzere 18 Temmuz 2017 tarihinde Kocatepe Kültür Merkezinde Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği 5. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul ile beraber süresi dolan yönetim kurulunun yeniden belirlenmesi için ise seçimler yapılması amaçlanmıştır. Bu nedenle Genel Kurul sürecinde Başkanlık seçimleri de gerçekleştirilmiştir. Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ziya ŞAHİN ve Diyarbakır İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fahri SAYLAK  başkan adayları olarak seçimlere katılırken delegelerimiz de genel kurula  yoğun katılım sağlamışlardır. Genel Kurulumuza 485 delege 135 misafir hazır bulunmuştur.

Sabah erken saatler itibari ile katılım sağlayan arıcılarımızın yanı sıra gelen misafirlerimiz genel kurul salonumuza saat 09:15  itibari ile alınarak kayıtları yapılmıştır. Kayıttan sorumlu personellerimizin hazır bulunduğu kayıt sürecinde katılımcılarımıza yaka kartları ve öğle yemekleri için yemek fişleri verilmesi sonrası saat 10:15 sularında genel kurul açılışı yapılmıştır. Yapılan açılışa müteakip Başkanlık yarışında bulunan iki aday birlikte sahneye çıkarak katılımcıları selamlamışlardır. Bu selamlamadan sonra her iki tarafın ortak adayı olan Erzurum İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Taner BAYIR divan başkanı seçilerek süreç resmen başlatılmıştır. 5 Hükümet temsilcisinin de hazır bulunduğu  genel kurulumuzda  gündemin okunmasından sonra gündeme ait tüm maddeler delegelerin dikkatine ve oylamalarına sunularak hızlı ve sorunsuz bir şekilde geçilmiştir. Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları, Çalışma Planı ve diğer tüm konular detaylı bir şekilde izah edilerek delegelerce ibra edilmiştir. Bunun yanı sıra TAB Başkanı Ziya ŞAHİN yaptığı sunum ile görsel anlamda çalışmalardan genel kurul delegelerine bahsederek detaylı bilgi vermiştir. Gündem Maddeleri aşağıdadır.

Gündem maddelerinin tamamlanmasından sonra ise Başkan adaylarına sunulan süreler kapsamında başkan adayları konuşmalarına yaparak delegelerden seçim için destek istemişlerdir.  Konuşmalara müteakip adaylar seçim için hazırladıkları listeleri ve adaylarını tanıtarak delegelere takdim etmişlerdir. Oy kullanma işlemi için ise saat 14:10 delegeler hazirun listelerini imzalayarak başlanmıştır. Oy kullanma süreci plaka sıralamasına göre yapılarak ve de yığılma olmaksızın hazırlanan seçim paravanları vasıtası ile gerçekleştirilerek başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

Yapılan seçimler sonucu  Ziya ŞAHİN listesi (Liste  aşağıdadır) seçimi kazanarak yeni yönetim kurulu sıfatı ile göreve gelmiştir.

Yapılan genel kurul sonuçları itibari ile başarılı bulunarak sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır. Seçilen yeni yönetim kurulumuzun ve gerçekleştirilen genel kurulumuzun ülkemize ve tüm arıcılık sektörüne hayırlı uğurlu olmasını temenni ederiz.

 

TÜRKİYE ARI YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ

5. OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği’nin 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı 18/07/2017 tarihinde saat 10:00’da Kocatepe Kültür Merkezi Salonu’nda (Mithatpaşa Cad. No:74 Kızılay-ANKARA) çoğunluk sağlanamadığı takdirde 25/07/2017 tarihinde aynı yer ve saatte aşağıdaki gündem maddeleriyle yapılacaktır.

GÜNDEM

 • Açılış ve yoklama
 • Divan Başkanlığının oluşturulması, imza yetkisinin verilmesi
 • Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması
 • Gündemin okunması ve kabulü
 • Başkanın açılış konuşması ve konuk konuşmaları
 • 2012–2016 yıllarına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının sunumu, müzakeresi ve onayı
 • 2012–2016 yıllarına ait Denetleme Kurulu faaliyet raporlarının sunumu, müzakeresi ve onayı
 • 2012-2016 yıllarına ait bilançoların ve gelir-gider tablolarının sunumu, müzakeresi ve onayı
 • 26/08/2016 tarihli 29813 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan ‘’Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’’ hükümleri çerçevesinde hazırlanan Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Ana Sözleşmesinin intibakı
 • 2017–2018 yıllarına ait tahmini bütçenin görüşülmesi ve oylanması
 • 2017-2018 Çalışma Raporlarının görüşülmesi
 • 2017–2018 yıllarına ait;
  1. Üye yıllık aidatı,
  2. Üye giriş aidatı,
  3. Yetki belgesi ücreti (desteklemelerin birlik hesabına yatması durumunda) ve
  4. Hizmet bedellerinin görüşülmesi ve karara bağlanması
 • Ana sözleşmenin 24. madde, birinci fıkrasının e, f, h, ı, i, j, k, l, n, o, p, r, t, ü, aa, bb, cc, çç, dd bentlerinde yer alan hususların ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanması ve kararların uygulanması için Yönetim Kurulunun yetkili kılınması
 • Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı, harcırah ve yollukların belirlenmesi
 • Birlik faaliyetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan İktisadi İşletmenin kurulması hususunda karar alınması
 • Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyelerinin seçimi
 • Dilek ve temenniler
 • Kapanış.

YÖNETİM KURULU

 

TÜRKİYE ARI YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU 

YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELERİ

1. ZİYA ŞAHİN (MUĞLA)
2. MEHMET EKİCİ (HATAY)
3. CAFER KABA (DÜZCE)
4. RASİM KAPLAN (SAMSUN)
5. YÜCEL TURAN (ANTALYA)
6. KAZIM DOĞAN (TUNCELİ)
7. YÜCEL SAYGI (ÇORUM)

 

DENETLEME KURULU ASIL ÜYELER

1. CAHİT İLERİ (ÇANAKKALE)
2. KUBİLAY ELEVLİ (GİRESUN)
3. NEBİ KOCA (G.ANTEP)