Türkiye Ormancılık Sektörü Buluşması

TÜRKİYE ORMANCILIK SEKTÖRÜ BULUŞMASI (TORSEB)

Ülkemizde yaklaşık 3000 endemik bitki, 12.000 doğal bitki türü ve 500 adedi nektar ve polen kaynağı olan bitki bulunmaktadır. Dünyada bilinen 27 bal arısı alt türünün 6 tanesi ülkemizde bulunmakta olup 7.8 milyon koloni ile 104 bin ton bal üretilmektedir. Dünyada kilometre kareye 1 kovan düşerken ülkemizde kilometre kareye 9 arı kovanı düşmekte, çam balı alanlarında ise bu sayı 264 kovandır. Koloni verimliliği dünyada ortalama 20-25 kg, ülkemizde kovan başına bal verimimiz 14 kg civarındadır. Ülkemizde kovan sayısı arttıkça verimin düştüğünü görmekteyiz. Bu durum akıllara “Bal Üretim Alanları arıcılık için yeterli mi ?” sorusunu getirmektedir. Bilindiği gibi tabiattaki tozlaşmanın % 85’i bal arıları tarafından gerçekleştirilmekte olup bu hizmeti ile arıcılık; bal değerinin 15 katı fazla değer üretmektedir. Tarımsal ormancılık sistemlerinde; ormanlar, tarım ve hayvancılık iç içe geçmiş durumdadır. Türkiye, 21.500.000 hektar orman alanına sahiptir. Bu da ülke alanının %27,6’sına denk gelmektedir. Bal üretiminin %85 i orman içi ve kenarlarındaki alanlarda gerçekleştirilirken %15’i de tarım alanlarında gerçekleştirilmektedir. 2013-2017 Bal ormanları Eylem Planı ile; bugüne kadar 479 bal ormanı tesis edilmiştir. Bal üretim ormanları oluşturulurken bölgenin doğal florası göz önünde bulundurularak Marmara Bölgesi’nde kestane, ıhlamur ve akasya ormanlarının ön plana çıkarılması, Ege ve Akdeniz Bölgesi için en büyük ihracat kalemi olan çam balı üretim alanlarının planlı bir şekilde arttırılması, mera alanlarımızın iyileştirilmesi, kırsal alanlarımıza iğde, akasya, sofora gibi bal veren bitkilerin ekilmesi, bölgesel olarak geven, kekik, üçgül gibi kır çiçekleriyle kanola, ayçiçeği, susam, anason gibi kültür bitkilerinin ekimi sağlanarak bal üretim alanlarının arıcılar için daha verimli kullanılabilir alanlar haline getirilmesi ülke ekonomimize önemli ölçüde katkı sağlayacaktır.

ZİYA ŞAHİN

GENEL BAŞKAN

TÜRKİYE ARI YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ